Červenec 2009

vtipy - ze školy

20. července 2009 v 10:05
Učitelka se ptá svého snoubence:,,Miluješ mě?"-,,Ano"-,,Mohl bys mi laskavě odpovědět celou větou??"

,,Mami já nechci jít do školy.Děti jsou na mě zlí a ve zborovně mě pořád pomlouvají!",,Josefe Moravče,je ti 42let a jsi ředitel,TY MUSÍŠ JÍT DO ŠKOLY!"

Učitelka češtiny říká třídě:,,Já nepřijdu,on nepřijde,oni nepřijdou...Co to znamená?"Student:,,No co asi!Že nikdo nepřijde!"

Jaký je rozdíl mezi školou a blázincem??To je jasný-telefoní číslo!

Leží to ve vašich rukou

19. července 2009 v 12:15 | Aniie |  příběhy
Na jednom odlehlém mmístě žil starý moudrý muž.
Byl oblíbený po celé zemi a vždy, když její obyvatelé měli nějaké starosti, šli k němu pro radu, protože onen stará moudrý muž vyřešil díky svým zkušenostem každý jejich problém.
Někteří lidé, kteří také chtěli, aby se o nich mluvilo jako o moudrých, mu tuo schopnost ovšem záviděli. Rozhodli se, že starému može nastraží past. Ale jak?
Po dlouhém přemýšlení ůdostali nápad: chytí do ruky malinkou, zrovna narozenou myšku, ukážou ji v sevřené dlani starému muži a zeptají se ho, co mají v ruce. Pokud muž odpoví spúrávně, určitě zakolísá při další otázce, totiž jestli je myška živá, nebo mrtvá.
pokud odpoví správně, tedy, že myška je živá, dají ruku a myšku usmrtí. Pokud ale muž řekne, že myška je mrtvá, otevřou dlaň a ukáží vemživou myš.
když vše připravili, předstoupili před starého muže a ptali se ho tak, jak si naplánovlali.
Na jejich první otázku odpověděl starý muž po chvíli přemýšlení: "To, co držíte v dlani, může být jen malinká myška". "No dobrá", odpověděli závistivci. "Máš pravdu, ale je ta myš živá, nebo mrtvá?" starý moudrý muž se rozhlédl po lidech shromážděných kolem a závistivcům odpověděl. "Odpověď, zda je myš živá, či mrtvá, leží ve vašich rukou. Správnou odpověď znáte pouze vy."